dinsdag, 5. januari 2010 - 15:24

Partij voor de Dieren vraagt jachtstop

Naar aanleiding van de huidige winterse omstandigheden vraagt de werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren aan het college van GS om met directe ingang een jachtverbod in te stellen.

Op dit moment is er sprake van een periode met strenge vorst, een volledige sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling. De weersverwachting voor de langere termijn geeft aan dat deze omstandigheden langere tijd zullen aanhouden.

De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren is hierdoor zodanig beperkt dat er volgens de fractie van de Partij voor de Dieren voldoende aanleiding is om over te gaan tot sluiting van de jacht.

In een brief vraagt Rob Ossewaarde, voorzitter van de werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren, het college om zo spoedig mogelijk over te gaan tot sluiting van de jacht.

De Partij voor de Dieren vraagt daarnaast om de geldigheid van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van overwinterende ganzen en damherten op te schorten.
Provincie:
Tag(s):