dinsdag, 6. juli 2010 - 10:48

Party- en clubbezoekers gebruiken relatief veel

Utrecht

Het middelengebruik onder party- en clubbezoekers tussen 15 en 34 jaar is relatief hoog. Zo heeft 31% van de party- en 16% van de clubbezoekers het afgelopen jaar ecstasy gebruikt tegen 3% van hun leeftijdgenoten in de algemene bevolking. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut

Er is nauwelijks verschil tussen het percentage party- en het percentage clubbezoekers dat rookt en alcohol drinkt. Drugsgebruik daarentegen komt over het algemeen meer voor onder partybezoekers dan onder clubbezoekers. 24% van de partybezoekers had in de maand voor het onderzoek ecstasy gebruikt, 12% cocaïne, 7% amfetamine en 5% GHB. Onder clubbezoekers was dit respectievelijk 9% (ecstasy), 5% (cocaïne), 3% (amfetamine) en 2% (GHB). Gebruik van typische 'straatdrugs', zoals heroïne en crack, kwam in beide groepen zelden voor.

Tussen de één op de vijf en één op de tien uitgaanders die het laatste jaar ecstasy, cocaïne of amfetamine hebben gebruikt, geven aan problemen te hebben met het gebruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaker of meer gebruiken dan iemand van plan is of moeite om te stoppen met gebruik.
Provincie:
Tag(s):