donderdag, 11. februari 2010 - 10:22

Paul Depla voorgedragen als 1e burger van Heerlen

Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen heeft Paul Depla als nummer 1 aanbevolen voor de invulling van de functie van burgemeester van die stad. In totaal heeft de raad twee kandidaten op de aanbevelingslijst geplaatst. De naam van de tweede kandidaat in de benoemingsprocedure wordt normaliter niet bekend gemaakt, maar is via de media toch uitgelekt. Burgemeester Toine Gresel laat aangifte doen tegen de schending van deze geheimhoudingsplicht, zo meldt de gemeente Heerlen vandaag.

Paul Depla is geboren in 1965 in Eindhoven. Hij heeft sociologie en politicologie gestudeerd in Nijmegen. Vanaf 2000 is hij wethouder in deze stad. Sinds 2002 is hij ook eerste loco burgemeester. Als wethouder heeft hij te maken gehad met onder meer de portefeuilles ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, cultuur, onderwijs, sport, werk & inkomen en financiën.
Hij heeft een partner en drie kinderen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 februari is de eerste plaats van de aanbeveling openbaar gemaakt. Deze wordt nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Zij doet een voordracht aan de Kroon (regering en Koningin) over de benoeming. De aanbeveling van de gemeenteraad weegt hierbij zwaar.
De verwachting is dat de nieuwe burgemeester eind maart benoemd is en daarna snel aan de slag kan gaan.
Provincie:
Tag(s):