woensdag, 24. maart 2010 - 10:14

'Pedojager' mag geen flyers verspreiden

Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft een man die bekend staat als ‘pedojager’ verboden om flyers te verspreiden waarin wordt gewaarschuwd voor het feit dat er een pedofiele kindermisbruiker in de buurt woont.

De rechter was woensdag van oordeel dat een dergelijke flyeractie eigenrichting in de hand werkt.

Een man die onherroepelijk is veroordeeld voor - kort gezegd - het verleiden van een minderjarige tot ontucht had om het verbod gevraagd. In zijn woonomgeving werden flyers verspreid waarin de bewoners ervoor worden gewaarschuwd dat er een pedofiele kindermisbruiker in hun buurt woont. Daarbij werd zijn naam en adres genoemd.

Hoewel de ‘pedojager’ ontkende, achtte de rechter voldoende aannemelijk dat hij verantwoordelijk is voor de inhoud en de verspreiding van de flyers. De rechter was van oordeel dat hij hiermee onrechtmatig heeft gehandeld.

Volgen de rechter weegt het recht van de gedaagde op vrijheid van meningsuiting in dit geval niet dusdanig zwaar dat het onrechtmatige karakter aan het verspreiden van de flyers hierdoor komt te ontvallen. De voorzieningenrechter acht de maatschappelijke onrust die de verspreiding van de flyers kan veroorzaken en de mogelijke schadelijke gevolgen hiervan voor eiser, onnodig groot. Het maatschappelijke belang van bescherming van kinderen en hun ouders voor pedoseksuelen dient op andere - voor eiser minder bezwaarlijke - wijze te worden behartigd. ,,De handelwijze van gedaagde werkt eigenrichting in de hand’’, aldus de rechter.

De rechter zei verder in het vonnis dat het de taak van de overheid is om ervoor te zorgen dat de veiligheid van het publiek op afdoende wijze wordt gegarandeerd door het inzetten van passende, door de wet toegestane, instrumenten. De gedaagde wordt daarom verboden om door middel van het verspreiden van een flyer of pamflet aan het publiek bekend te maken dat eiser is veroordeeld voor het verleiden van een minderjarige tot ontucht en om in de flyer of het pamflet de naam en verblijfplaats van eiser te noemen. Houdt hij zich hier niet aan, dan moet hij een dwangsom betalen.
Provincie:
Tag(s):