donderdag, 24. juni 2010 - 16:07

Per 1 juli verbod op doorkruisen rouwstoet

Den Haag

Vanaf 1 juli 2010 mag een rouwstoet niet meer worden doorsneden. Deze maatregel komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om respect te tonen voor overledenen en hun nabestaanden, ook in het verkeer.

De regeling geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen, dus zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden. De regeling voor de rouwstoet is een van de wijzigingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 die per 1 juli van kracht zijn.

Door de regeling moeten weggebruikers op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto's van een rouwstoet, ook als de rouwstoet van links komt of afslaat. Voor het eerste voertuig van de rouwstoet gelden de normale voorrangsregels.

De regeling geldt niet op voorrangskruisingen, rotondes en kruispunten met verkeerslichten, omdat het in het huidige drukke verkeer te gevaarlijk is voor een rouwstoet om door rood licht te rijden en voorrangsborden te negeren. Daarom moeten de auto’s van een rouwstoet altijd stoppen voor een rood verkeerslicht en moeten zij voorrang verlenen aan het verkeer op een voorrangsweg of rotonde. Om dezelfde reden geldt de regeling ook niet op invoegstroken en uitritten.
Provincie:
Tag(s):