vrijdag, 13. augustus 2010 - 19:50 Update: 08-07-2014 0:28

Pesten onder ouderen schrikbarend hoog

Diemen

Het aantal ouderen dat gepest wordt, is met 20 % schrikbarend hoog. Daarom vindt het Nationaal Ouderenfonds dat er op heel korte termijn een pestprotocol moet komen. Daarnaast is het belangrijk dat de signalen van ouderen die slachtoffer zijn, sneller opgepikt worden door verzorgers en familie.

"Als ik meerijd met één van onze BoodschappenPlusBussen is er altijd wel een oudere die niet (helemaal) geaccepteerd wordt, waar niemand naast wil zitten of die nare opmerkingen krijgt," vertelt directeur van het National Ouderenfonds Jan Romme. "Dit kán natuurlijk niet, daarom gaan ook wij kijken hoe we dit gedrag in de kiem kunnen smoren." Hoewel er allerlei methodes zijn om pesten onder kinderen tegen te gaan, ontbreken ze voor ouderen.


Een van de oorzaken is dat ouderen niet meer kunnen kiezen in welk verzorgingshuis ze terecht komen. Wie als kind de pineut was en in de omgeving blijft wonen, is dat vaak op latere leeftijd weer. Al eerder wees onderzoek uit dat een groot deel van de ouderen niet naar een verzorgingstehuis wil en het voor veel ouderen zelfs een angstbeeld is. Daarom vindt het Ouderenfonds dat keuzevrijheid van een verzorgingshuis énorm belangrijk is.
Categorie:
Tag(s):