donderdag, 25. maart 2010 - 9:31

Pilot verplaatsing Cito-Eindtoets

Den Haag

Vijfenvijftig basisscholen in de regio's Assen, Elburg, Roermond en Wijchen doen mee aan de pilot verplaatsing Cito-Eindtoets.

Op 29, 30 en 31 maart krijgen de leerlingen van groep 8 van deze scholen een specifiek voor de pilot ontwikkelde, schriftelijke versie van de Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets).

Met de pilot willen de PO-Raad, VO-raad, AVS en Cito onderzoeken of het voor leerlingen voordelen kan opleveren als de Citotoets later in het schooljaar wordt afgenomen dan gebruikelijk is. Het idee achter de pilot is dat bij een latere afname van de toets er langer tijd is om de kinderen belangrijke vaardigheden als rekenen en taal te leren, zodat ze (nog) beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan en de overgang tussen groep 8 en de brugklas soepeler verloopt. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het basisschooladvies niet ter discussie komt te staan en een eindtoets, als onafhankelijk gegeven bij de keuze van het best passend brugklastype, behouden blijft.
Provincie:
Tag(s):