woensdag, 23. juni 2010 - 9:28

Plan Ridderhof deelt mee in stimuleringsregeling voor de bouw

Leek

De gemeente Leek heeft geld toegekend gekregen uit de Tijdelijke stimuleringregeling woningbouwprojecten. Een van de projecten waarvoor subsidie wordt verstrekt is de bouw van 22 koopwoningen in het plan Ridderhof van initiatiefnemer Wold & Waard.

Met de toegekende subsidie kan de verkoop van de woningen verder worden gestimuleerd, waardoor de start van de bouw dichterbij komt. Voor dit project geldt namelijk een verkoopeis van 70% voordat wordt gestart met de bouw. Van de 22 woningen is inmiddels een aantal verkocht, maar de verkoopeis is nog niet gehaald. Op welke wijze de beschikbare subsidie ten gunste van de kopers zal worden ingezet, is nog punt van overleg tussen de gemeente Leek en Wold & Waard.

Op 30 juni 2010 om 18.30 uur wordt voor belangstellenden een informatieavond gehouden in het infohuis in de wijk Oostindie te Leek. Tijdens deze avond is mogelijk al bekend op welke wijze de subsidiegelden ingezet gaan worden.
Provincie:
Tag(s):