donderdag, 3. juni 2010 - 11:40

Plan voor het zuidelijke stationsgebied van Gouda gepresenteerd

Gouda

Tijdens de gemeenteraadsbijeenkomst op 2 juni, heeft de Goudse ontwikkelaar Multi Vastgoed haar conceptplan voor de herontwikkeling van het stationsgebied rond de Vredebest gepresenteerd.

Het plan voorziet in de realisatie van een nieuw, attractief winkelgebied met ruimte voor onder andere grote (mode)winkels.

Aanleiding

Het gebied rondom de Vredebest is gedateerd en de entree tot het centrum heeft niet de uitstraling die de binnenstad wel heeft. Daarom heeft de gemeente in 2008 met Multi Vastgoed een intentieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van dit gebied. Uitgangspunt is de realisatie van een nieuw winkel- en woongebied wat van belang is voor inwoners en het vergroten van de aantrekkingskracht van Gouda in de regio. De gemeente heeft hierbij de uitgangspunten bepaald en doet de toetsing, Multi Vastgoed zal op eigen risico het plan ontwikkelen. Het conceptplan is de uitkomst van het verkennende onderzoek van Multi Vastgoed.

Conceptplan

Het plan voorziet in de ontwikkeling van een binnenstedelijk winkel- en woongebied met 18.000 m2 winkel-vloeroppervlak; grotendeels voor grote (mode)winkels, waar voor in de historische binnenstad van Gouda geen ruimte is. Daarnaast voorziet het plan ook in kleinere winkels om diversiteit in het plan te houden. Het winkelgebied zal van A1 kwaliteit zijn. De kerk blijft behouden en krijgt een prominente plaats op het nieuw te creëren plein. Hierdoor ontstaan op het plein twee sferen; een rustige rond de kerk en bij de entrees naar de woningen een wat levendige door de winkels en een nader te bepalen hoeveelheid horecavoorzieningen.

Bovenop de winkels komen ongeveer 50 woningen gesitueerd rondom daktuinen. Door deze bewoning is er na sluitingstijd ook sociale controle, wat de kwaliteit van het gebied ten goede komt. Onderdeel van de plannen is ook een nieuw te bouwen parkeergarage met een verbinding naar de noordkant van het spoor.

Om dit gebied te kunnen ontwikkelen is wel een aantal ingrepen nodig. Zo is het noodzakelijk dat de Vredebest winkel- en voetgangersgebied wordt. Dit wordt mogelijk als het busstation verplaatst wordt naar de andere zijde van het spoor. Multi overlegt hierover met NS Poort en maakt dit mogelijk. Ook een aantal woningen zal gesloopt moeten worden. Daarnaast zijn er verkeersmaatregelen nodig voor o.a de Crabethstraat en de Noothoven van Goorstraat. Eind juni worden de verkeersplannen rond het spoor in Gouda in de gemeenteraad besproken.

Wethouder Marco Kastelein (Spoorzone): "Dit plan is goed nieuws voor onze stad en het stationsgebied. Hiermee krijgen we een mooie stadsentree en komt er een winkelgebied met uitstraling bij. Met ruimte voor grote winkels die we nu nog niet in Gouda hebben."
Provincie:
Tag(s):