woensdag, 24. maart 2010 - 18:13

Planstudie derde spoor door ProRail

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is ProRail bezig met een studie naar enkele varianten voor de aanleg van een derde spoor langs de bestaande spoorlijn.

De aanleg van het derde spoor betreft kort samengevat de doortrekking van de Betuweroute ten oosten van de Fergusonbrug, richting Duitse grens en verder.

De planontwikkeling volgt uit de afspraken die in 2004 en 2007 gemaakt zijn tussen de Duitse en Nederlandse ministers over o.a. de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen.

ProRail heeft gemeente Zevenaar in februari 2010 op de hoogte gesteld van de planstudie. ProRail bestudeert op dit moment verschillende varianten voor de aanleg van het derde spoor en geeft de gemeente Zevenaar gelegenheid hierop te reageren. Daarbij is zowel een noordelijke als een zuidelijke ligging ten opzichte van het bestaande spoor onderwerp van studie. De gemeente neemt in het overleg een actieve rol. Zij vindt het belangrijk dat er op korte termijn meer informatie beschikbaar is en zal bij ProRail aandringen op goede en snelle informatievoorziening.

ProRail geeft aan dat het eerste deel van de planstudie naar verwachting medio dit jaar gereed zal zijn. In mei of juni van dit jaar wordt dan door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een zogenaamde Aanvangsbeslissing op grond van de Tracéwet genomen. Hierin wordt aangegeven welke varianten verder grondig bestudeerd en uitgewerkt gaan worden en welke procedure zal worden gevolgd. Het resultaat van het tweede deel van de planstudie wordt vastgelegd in een ontwerp tracébesluit. Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure.

De direct omwonenden hebben op 24 maart per brief informatie gekregen over het feit dat ProRail een planstudie naar het derde spoor uitvoert. Op donderdag 1 april zal ProRail van 19.00 tot 21.00 een inloopavond organiseren voor omwonenden. De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum Staring, Grietakkers 3, 6905 CD, Zevenaar.

Medewerkers van ProRail zullen dan toelichting op de planontwikkeling geven en vragen beantwoorden. Er zullen ook medewerkers van de gemeente aanwezig zijn.
Provincie:
Tag(s):