woensdag, 16. juni 2010 - 16:37

Pleegmoeder en pleegbroer Willeke Dost op vrije voeten

Assen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag de pleegmoeder en haar zoon, die op 7 juni 2010 zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke Dost vrijgelaten. Willeke Dost verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992. Sindsdien heeft niemand meer iets van haar vernomen.

Begin 2009 is een nieuw onderzoek gestart naar de verdwijning van Willeke Dost. Er is een aantal scenario’s ontwikkeld met betrekking tot wat er met Willeke Dost gebeurd zou kunnen zijn. Vervolgens heeft de politie geprobeerd elk van deze scenario’s te bewijzen of te ontkrachten. Daarbij is gebruik gemaakt van de reeds beschikbare informatie. Ook is nieuw onderzoek verricht. Er zijn onder meer 165 getuigen gehoord. Door het onderzoek is veel informatie beschikbaar gekomen over het leven van Willeke, haar dagelijkse doen en laten en haar verblijf bij het pleeggezin in Koekange. De politie heeft daarnaast getracht de gebeurtenissen in de nacht van 14 op 15 januari 1992 zo precies mogelijk in kaart te brengen.

Hierbij bleef nog steeds veel onduidelijk. De toenmalige huisgenoten van Willeke Dost bleken de afgelopen jaren tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd, zowel tegen de politie als tegen anderen. Gelet hierop heeft het Openbaar Ministerie geoordeeld dat er sprake was van verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke Dost. De pleegmoeder en haar zoon zijn daarop maandag 7 juni 2010 aangehouden. De rechter-commissaris heeft op 10 juni 2010 geoordeeld dat de verdenking sterk genoeg was om te spreken van ernstige bezwaren en heeft de verdachten voor 8 dagen in bewaring gesteld.

Meteen na de aanhouding is een grootschalig sporenonderzoek uitgevoerd in en rondom de boerderij van de pleegmoeder in Koekange. Gedurende vijf dagen is de woning minutieus uitgekamd. Ook het terrein rondom de woning is zeer nauwkeurig onderzocht. Bij het onderzoek zijn geen menselijke resten aangetroffen. Het onderzoek in en rondom de woning is op 11 juni 2010 beëindigd. Met het niet aantreffen van menselijke resten in of rondom de boerderij, is het scenario met als uitgangspunt dat Willeke daar zou zijn begraven, ontkracht.

De twee verdachten hebben bij de politie ontkend betrokken te zijn bij de verdwijning van Willeke Dost. Zij zijn de afgelopen periode uitgebreid verhoord. Ze zijn geconfronteerd met de onduidelijkheden en tegenstrijdigheden uit het dossier. Deze zijn door de verhoren niet opgehelderd.

Het OM is van oordeel dat het enkele bestaan van onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de verklaringen op dit moment onvoldoende grond biedt om de verdachten nog langer vast te houden. Bij elke verlenging van de periode van voorarrest is de bewijsdrempel weer iets hoger. Er is ondanks het grootschalig onderzoek geen fysiek bewijs voorhanden. Ook zijn er geen directe getuigen van een strafbaar feit. Het OM heeft gelet hierop besloten geen vordering tot gevangenhouding aan de raadkamer van de rechtbank voor te leggen. De verdachten worden vandaag nog in vrijheid gesteld. De komende periode zal bekeken worden of op grond van de informatie die de laatste weken is verkregen andere scenario’s in aanmerking komen voor nader onderzoek. De pleegmoeder van Willeke en haar zoon worden op dit moment nog steeds als verdachten aangemerkt.
Provincie:
Tag(s):