zaterdag, 4. september 2010 - 21:45

Politie bezuinigt op personeel

Politiekorpsen bezuinigen op het aantal agenten. Er is sprake van een vacaturestop en van een forse daling van het aantal aspiranten bij de politieopleiding.

Ook bieden sommige korpsen oudere agenten een vertrekpremie aan. Dit allemaal om de financiële tekorten op te kunnen vangen, zo blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws.

Dit is niet in overeenstemming met de afspraken die gemaakt zijn met de minister van Binnenlandse Zaken. Die wil wel dat de korpsen bezuinigen, maar dan op management en de inkoop van materieel, zoals bijvoorbeeld ICT en politie-auto's. Maar de korpsen bezuinigen ook op personeel. Dat valt op te maken uit de instroom-cijfers van de Politieacademie.

Jaarlijks moeten eigenlijk 1600 nieuwe agenten beginnen aan hun opleiding. Dat aantal wordt in 2010 niet gehaald, het zijn er maar 1200. En voor volgend jaar hebben de korpsen pas 700 nieuwe agenten aangemeld bij de Politieacademie, dat zijn er 900 te weinig.

Volgens de korpsbeheerders moet een nieuw kabinet met extra geld over de brug komen. Anders gaat de veiligheid op straat achteruit en is er over een aantal jaren een groot tekort aan agenten. Met 13 van de 25 korpsen gaat het financieel zo slecht dat ze onder curatele staan.
Provincie:
Tag(s):