vrijdag, 19. februari 2010 - 11:52

Politie controleert op school

Tiel

De politie van team Tiel heeft donderdagochtend een controle gehouden op het ROC RIVOR locatie Bachstraat in Tiel. De school wil alle leerlingen een prettige en veilige leeromgeving bieden.

De controle was alleen bekend bij de leiding van de school, dus ook de leraren werden verrast. De school telt bijna 800 kluisjes. Ongeveer 115 daarvan zijn op dit moment niet in gebruik. Er werden steekproefsgewijs 368 kluisjes gecontroleerd. De controle werd als zeer zinvol ervaren. Er werd niets ter zake dienende aangetroffen.

In alle kluisjes werd een brief achtergelaten waarin het doel van de controle werd uitgelegd. In de toekomst zal vaker een dergelijke controle worden gehouden.
Provincie:
Tag(s):