vrijdag, 25. juni 2010 - 11:18

Politie en provincie Groningen waarschuwen brugspringers

Nu er in 2010 enkele warme dagen zijn geweest, waarschuwen de Provincie Groningen en Regiopolitie Groningen voor het fenomeen ‘brugspringen’. In bepaalde gebieden in de provincie springen jongeren bij warm weer van bruggen.

Brugspringen heeft de laatste jaren in de provincie Groningen niet geleid tot dodelijke ongevallen. In het land zijn hier echter wel voorbeelden van. Het brugspringen is behalve gevaarlijk ook strafbaar. Een bekeuring kost 90 euro.

Het springen van bruggen kent verschillende gevaren. Zo komt het voor dat brugspringers onder water verstrengeld raken in goederen die op de bodem liggen. Door de stroming kan het zijn dat bijvoorbeeld gedumpte fietsen of winkelwagens onder een brug terechtkomen. Ook komt het voor dat het lichaam de koude temperatuur van het water niet aankan, waardoor iemand zich niet in veiligheid kan brengen. Bovendien kan een persoon overvaren worden door een schip.

Naast het springen van bruggen is ook het zwemmen bij bruggen en sluizen altijd strafbaar. Het is namelijk verboden bij ‘kunstwerken’, zoals bruggen en sluizen, te zwemmen. Zowel bij bruggen als sluizen brengt het zwemmen bepaalde gevaren met zich mee. Er hoeft dus geen verbodsbord bij de kunstwerken te staan.
Provincie:
Tag(s):