dinsdag, 24. augustus 2010 - 21:27

Politie zeer tevreden over Sail

Amsterdam

De politie is zeer tevreden over het verloop van Sail 2010.

Er deden zich slechts enkele kleine incidenten voor en er werd, gelet op de bezoekersaantallen, weinig aangifte gedaan van misdrijven. “Onze voorbereidingen en onze inspanningen gedurende Sail waren gericht op een feestelijk, ongestoord en veilig verloop van dit grote evenement en dat doel is bereikt", verklaart commissaris Nicole Bogers, die als Algemeen Commandant verantwoordelijk was voor alle politie-inzet tijdens Sail.

In de samenwerking tussen de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zijn elke dag zo’n 450 politiemensen ingezet voor handhaving van openbare orde, veiligheid en risicobeheersing.

Voor crowdcontrol werd daarbij naast de gebruikelijke methodes ook moderne communicatiemiddelen als Twitter gebruikt en bluetooth uitgetest. Gedurende Sail werden 89 personen aangehouden. In hoofdzaak ging het om overtredingen als het varen onder invloed en openbare dronkenschap. Op de eerste dag, tijdens de Sail-in, hield de politie de schipper van een duwcombinatie aan. Hij negeerde de aanwijzingen die hij kreeg en veroorzaakte een aanvaring met een rubberboot. Niemand raakte daarbij gewond.
Provincie:
Tag(s):