woensdag, 17. maart 2010 - 12:51

Politiekorps Limburg-Zuid onder toezicht geplaatst

Maastricht

Het politekorps Limburg-Zuid is door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) onder versterkt financieel toezicht gesteld. Naast Zuid-Limburg zijn nog 12 van de 25 korpsen onder toezicht geplaatst, zo liet verantwoordelijk minister Hirsch-Ballin weten.

De korpsen hebben slechte financiële vooruitzichten en onvoldoende reserves. Door de maatregel mogen de korpsen alleen maar gewone uitgaven doen die passen binnen hun lopende begroting voor de komende maanden. Per korps wordt vastgelegd voor welke andere uitgaven speciale toestemming van het Ministerie van BZK nodig is.
Het ministerie gaat in overleg met de korpsen onderzoeken hoe hun financiële situatie weer gezond kan worden.
Provincie:
Tag(s):