vrijdag, 26. maart 2010 - 16:28

Politiemensen elke drie jaar naar training rijvaardigheid

Den Haag

Alle politiemensen die auto of motor rijden, moeten elke drie jaar naar een verplichte rijvaardigheidstraining. Dat schrijft minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag aan de Tweede Kamer.
Aantallen ongevallen

Hirsch Ballin hoeft de verplichte driejaarlijkse rijvaardigheidstraining niet wettelijk te regelen, omdat de politiekorpsen zelf deze verplichting al hebben vastgelegd.

De verplichte rijvaardigheidstraining kan op het oefencircuit van de politie in Lelystad of met een training in de eigen regio, bijvoorbeeld tijdens surveillances worden uitgevoerd.

De Politieacademie bewaakt de kwaliteit van de rijvaardigheidstrainingen. De trainingen moeten het aantal verkeersongevallen met politievoertuigen verder omlaag brengen.

In 2008 waren er 2.342 ongevallen met politieauto’s en motoren met schade aan derden (WA-schades). In de drie jaren daarvoor lag het gemiddelde aantal WA-schades op 2.745 per jaar. In 2008 raakten 53 burgers gewond door ongevallen met een politievoertuig; dat is veel lager dan het gemiddelde van 147 per jaar over de jaren daarvoor.

Het totale aantal gevallen van door de politie zelf veroorzaakte schade aan politievoertuigen (door parkeerschade, paaltjes e.d.) steeg van 9.425 (gemiddeld over 2005 t/m 2007) naar 10.107 in 2008.

Het aantal verkeersongelukken met politievoertuigen over 2009 is pas over enkele maanden bekend. De eerste indruk is dat het is gestegen. Dit maakt een intensivering van de rijvaardigheidstrainingen noodzakelijk.
Provincie:
Tag(s):