maandag, 22. februari 2010 - 17:30

President Karzai bedankt Balkenende voor militaire steun

Den Haag

President Karzai van Afghanistan heeft minister-president Balkenende maandagmiddag 22 februari telefonisch zijn waardering en dank overgebracht voor het werk dat Nederlandse militairen en ontwikkelingswerkers hebben verricht, en nog steeds verrichten, voor de opbouw van zijn land. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandagmiddag bekendgemaakt.

Daarbij wees de president op de Nederlandse inzet voor de economische en sociale ontwikkeling van de provincie Uruzgan en de versterking van de veiligheid en het lokaal bestuur.

President Karzai nam contact op met minister-president Balkenende naar aanleiding van de val van het kabinet. Minister-president Balkenende heeft de huidige politieke situatie in Nederland toegelicht.

Ook bracht hij zijn medeleven over met de burgerslachtoffers die zondag zijn gevallen bij een NAVO-bombardement in de grensstreek van de Afghaanse provincies Uruzgan en Daikundi.

Deze dagen voert minister-president Balkenende verscheidene gesprekken met buitenlandse regeringsleiders om de politieke situatie in Nederland de verduidelijken.
Provincie:
Tag(s):