vrijdag, 25. juni 2010 - 9:33

Prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties

Zuidhorn

Donderdag 1 juli aanstaande ondertekenen de wethouders Volkshuisvesting van de gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn en de directeur van de woningcorporatie Wold en Waard Woonservice de overeengekomen prestatieafspraken.

De gemeenten en woningcorporaties geven samen invulling aan het woonbeleid in de gemeenten en de regio. Met de gemaakte afspraken leggen partijen vast welke prestaties ze hiervoor leveren. De onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt, zijn breed en divers. Het accent van de afspraken ligt op betaalbaarheid, wonen met zorg, duurzaam bouwen en het bouwen van levensloopgeschikte woningen.

De vier gemeenten in het Westerkwartier en de twee woningcorporaties werken nauw samen op het gebied van wonen. De prestatieafspraken vormen het sluitstuk van een aantal onderzoeken en beleidsstukken. Zo hebben partijen in 2007/2008 gezamenlijk een regionaal woningmarktonderzoek laten uitvoeren in het Westerkwartier.
Provincie:
Tag(s):