dinsdag, 26. januari 2010 - 12:52

Prestatieafspraken over wonen in gemeente Abcoude

Mijdrecht

De gemeente Abcoude en Westhoek Wonen hebben in een overeenkomst prestatieafspraken over wonen vastgelegd voor de komende vijf jaar.

In de prestatieafspraken maken ze duidelijk op welke thema’s ze de samenwerking gaan versterken. Er is een gezamenlijk doel: zorgen dat Abcoude een aantrekkelijke woongemeente blijft.

Op 21 december ondertekenden Ton de Roode, wethouder Volkshuisvesting van de gemeente Abcoude en Tom Burgers, directeur van Westhoek Wonen de prestatieafspraken. De nieuwe afspraken hebben betrekking op de samenwerking en de wijze waarop beide organisaties elkaar kunnen helpen en versterken om hun maatschappelijke taken uit te voeren, die ook van kracht blijven na de gemeentelijke herindeling volgend jaar met de gemeente De Ronde Venen.
Provincie:
Tag(s):