woensdag, 13. januari 2010 - 12:36

Prijs griepsvaccins 'topsecret'

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Klink weten dat hij op dit moment geen informatie kan geven over de kosten die gemaakt zijn voor de aanschaf van de vaccins tegen de Nieuwe Influenza (H1N1).

Vorige maand had de Tweede Kamer de minister verzocht om in alle openheid en openbaarheid hierover informatie te verschaffen.

De minister heeft zich op dit punt wederom laten informeren door het Nederlands Vaccin Instituut, dat namens hem de contracten met de vaccinleveranciers sluit.

Uit de huidige contracttekst blijkt, dat de prijs van de aangekochte vaccins valt onder de geheimhoudingsbepalingen van de overeenkomsten met de fabrikanten GSK en Novartis. Daarom kan minister Klink op dit moment niet ingaan op het verzoek van de Kamer tot volledige openheid.

Inmiddels is Klink in overleg met de fabrikanten in hoeverre zij bereid zijn om de contracten zodanig te veranderen dat openheid hierover wel gegeven kan worden, maar hij schat de kansen daarop niet groot in. Bovendien kan de uitkomst per fabrikant anders zijn.

De minister is ook op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur verzocht de contracten openbaar te maken. Binnenkort verwacht hij hierover een advies van de bezwaarschriftencommissie van VWS.

Ten aanzien van de vraag of er in andere EU-lidstaten regels worden gehanteerd die openbaar maken van de prijs van de vaccins niet in de weg staan, meldt de minister dat hij hierover met beide leveranciers in overleg is. Op dit moment weet de minister niet of met deze beide fabrikanten in verschillende landen hiervoor verschillende afspraken gemaakt zijn.

De minister laat weten nog op de zaak terug te komen.
Provincie:
Tag(s):