dinsdag, 31. augustus 2010 - 16:05

Prins bezoekt Stichting Beleven in Arnhem en Het Dagelijks Bestaan in Zutphen

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft vanochtend het kunstproject ‘Zon op Zuid’ van de Stichting Beleven in Arnhem bezocht. ’s Middags was hij op bezoek bij de leer- en ervaringsplek Het Dagelijks Bestaan in Zutphen.

De Prins bezocht beide projecten op uitnodiging van het Oranje Fonds waar hij beschermheer van is.

In Arnhem-Zuid sprak de Prins met kunstenaars en buurtbewoners over het belang van kunst in de wijk. De Stichting Beleven zet kunst in als middel om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken te bevorderen. Ook biedt het kinderen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met kunstzinnige of culturele uitingen in aanraking te komen. In het project ‘Zon op Zuid’ werken buurtbewoners en kunstenaars de komende maanden samen aan de realisatie van diverse kunstdisciplines, bijvoorbeeld toneel, schilderen en muziek.

De Prins ging in Zutphen op bezoek bij het Dagelijks Bestaan. Deze leer- en ervaringsplek richt zich met name op jongeren die vroegtijdig het onderwijs hebben verlaten. Tijdens het zogenaamde verrijkingsjaar krijgen de jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken voor de toekomst.

Beide projecten worden financieel ondersteund door het Oranje Fonds.
Provincie:
Tag(s):