dinsdag, 6. april 2010 - 13:05

Prins van Oranje bezoekt Koninklijke Luchtmacht

Prinsenbeek

Prins Alexander heeft hedenochtend een bezoek gebracht aan de Staf van de Koninklijke Luchtmacht in Breda Prinsenbeek.

De Prins werd ontvangen door de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Jac Jansen en woonde een vergadering bij van de Luchtmachtraad. Tijdens de vergadering werd de Prins over een aantal onderwerpen geïnformeerd.

Eén van de onderwerpen was RecceLite, waarmee F-16 jachtvliegtuigen vanuit de lucht informatie kunnen inwinnen over situaties op de grond. Momenteel wordt de F-16 met deze apparatuur in Afghanistan ingezet om bermbommen op te sporen.

Verder stond op de agenda het afstemmingsoverleg tussen de operationele en logistieke functionarissen voor de helikopters en transportvliegtuigen. Daarbij gaat het om het afstemmen tussen het onderhoud en de operationele inzet van de toestellen. Ten slotte is tijdens de vergadering gesproken over een toekomstige verdeling van taken over militaire vliegbases. Daarbij is ingegaan op diverse factoren en ontwikkelingen, met name op het gebied van de toegestane geluidsbelasting in de omgeving van de vliegbases.
Provincie:
Tag(s):