woensdag, 28. april 2010 - 16:58

Project N48 gegund aan Heijmans

De Wolden

Als aanbestedende partij heeft Rijkswaterstaat het samenwerkingsproject N48 gegund aan de fa. Heijmans Infrastructuur bv. In dit project werken Provincie Drenthe, gemeente De Wolden en Rijkswaterstaat samen aan een veiliger N48 door een uniforme weginrichting, aanpassing van de aansluitingen bij Zuidwolde, bouw van twee ecoducten en een rangeerbaan op het knooppunt Hoogeveen.

Woendag 28 april ondertekenden Hoofdingenieur-Directeur Peter Struik van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en directeur Roland de Waal van Heijmans de overeenkomst in aanwezigheid van wethouder Liesbeth Koster van gemeente De Wolden en manager Wegen en Kanalen Ferry Geerlings van de provincie Drenthe.

Rijkswaterstaat verbreedt de N48 op een aantal punten zodat de weg van knooppunt Hoogeveen tot aan de rotonde Ommen overal 8.90 meter breed is. Ook wordt over het midden van de totale lengte van de weg een dubbele as met groene streep aangebracht. Voor de N48 van knooppunt Hoogeveen tot de rotonde ten noorden van Ommen gaat één maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gelden.
Ter hoogte van Zuidwolde wordt een ongelijkvloerse aansluiting gecreëerd en twee gelijkvloerse aansluitingen opgeheven. De gemeentelijke verkeersinfrastructuur wordt hierop aangepast.
Ook zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming op het knooppunt Hoogeveen door de aanleg van een parallelbaan. Op die manier wordt het in- en uitvoegend verkeer vanuit Utrecht richting Assen en vanuit Assen richting Emmen gescheiden van het doorgaande verkeer.

Tenslotte worden er twee ecoducten aangelegd over de N48 als onderdeel van de robuuste verbinding tussen de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau.

Uiteraard proberen Rijkswaterstaat en de aannemer de hinder zoveel mogelijk te beperken. De fa. Heijmans gebruikt de komende tijd om de planning van het werk in detail uit te werken en te starten met de voorbereiding van haar plannen. Vervolgens start er een informatietraject met omwonenden, weggebruikers en andere belanghebbenden over de uitvoeringwerkzaamheden. September 2011 zijn alle werkzaamheden gereed.
Provincie:
Tag(s):