vrijdag, 8. januari 2010 - 10:14

Provinciale Staten Flevoland adviseert minister om Urk te ontzien

Urk

Provinciale Staten van Flevoland zijn positief over het voornemen van minister Van der Hoeven van Economische Zaken om tot een grootschalig windmolenopstelling langs de dijken van Noordoostpolder te komen. Met daarbij deze aanmerking dat de dijktrajecten van de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk worden ontzien en een grotere afstand tot Urk aangehouden wordt. Hiermee blijft de historische kern van Urk behouden.

Het beoogde windmolenpark in de Noordoostpolder omvat 93 molens die samen 429 megawatt opleveren. 38 Molens binnendijks en 55 molens buitendijks. Provinciale Staten van Flevoland heeft unaniem ingestemd met het nemen van een grotere afstand van windmolens bij Urk. Consequentie hiervan kan zijn dat er niet voldaan wordt aan de 93 molens die het plan eerder noemde. ‘Wij aanvaarden dat ons gezamenlijke voorstel ook gevolgen heeft voor de hoeveelheid molens. En nemen daarom genoegen met een realisatie van negentig procent,’ Aldus André Rijsdorp PvdA-statenlid en mede-indiener van het amendement.

Het windpark in de Noordoostpolder is een prestigieus project dat in belangrijke mate voorziet in de provinciale doelstelling om in 2013 tenminste zestig procent van de energie duurzaam op te wekken. Tot begin 2009 was op het plan alleen de Rijkscoördinatieregeling van toepassing en was het verder in handen van de provincie Flevoland. Op 1 februari 2009 trad zonder overgangsregeling de wijziging van de elektriciteitswet in werking, waarbij de ministers van EZ en VROM voor windparken van meer dan 100 megawatt niet alleen de vergunningen coördineren maar ook een rijksinpassingsplan opstellen. Voordat dit plan vastgesteld wordt door het Rijk is zij verplicht om de betreffende gemeenteraad en Provinciale Staten te horen.
Provincie:
Tag(s):