donderdag, 7. januari 2010 - 14:21

Provincie Friesland sluit jacht

De provincie Friesland sluit met ingang van 7 januari 24.00 uur de jacht op wild. Ook de jacht op dieren die schade aan gewassen kunnen veroorzaken, zoals ganzen en smienten, wordt opgeschort. Vanwege het winterweer is het voedsel schaars en er zijn weinig schuilmogelijkheden voor de dieren.

Na overleg met het Faunafonds, LTO-Noord, de KNJV en de Faunabeheereenheid Fryslân mag met ingang van middernacht in de hele provincie niet meer gejaagd worden op de wilde eend, de fazant, de houtduif en het konijn. De ontheffingen voor de schadebestrijding met aanvullend afschot van smienten, kol- en grauwe ganzen zijn eveneens opgeschort met ingang van 7 januari, 12.00 uur.

De jacht blijft gesloten zolang het winterse weer aanhoudt.
Provincie:
Tag(s):