donderdag, 29. april 2010 - 22:21

Provincie Noord-Holland verbindt biologische landbouw en natuurbeheer

Haarlem

De Provincie Noord-Holland maakt zich al een flink aantal jaren sterk voor de biologische landbouw. Zij ziet biologische landbouw als een duidelijke voortrekker voor de verduurzaming van de landbouw als geheel. Inzet is de vergroting van het biologisch landbouwareaal van de huidige 4% naar 7% in eind 2011.

Om deze beleidsambitie te behalen worden verschillende instrumenten aangewend. Eén daarvan is de realisatie van samenwerkingsverbanden tussen enerzijds organisaties voor natuurbeheer en anderzijds biologische en omschakelende boeren en tuinders.

De combinatie tussen natuurbeheer en biologische landbouw is er één die voor de hand ligt en voor beide partijen rendabel kan zijn. Samenwerking kan beheerders helpen bij het versterken van hun natuurprestaties. Biologische bedrijven hebben als gevolg van hun natuurvriendelijke werkwijze een bovengemiddelde (agro-)biodiversiteit. Een vruchtbare, levende bodem staat bij hen voorop, op hun gronden vindt ruime vruchtwisseling plaats. Biologische boeren dragen graag bij aan het beheer van natuurlijke graslanden, rietlanden en reservaatakkers. Om maar een paar voordelen te noemen.

Biologische bedrijven hebben door hun extensievere werkwijze vaak meer land nodig, grond die de natuurbeherende organisaties in hun bezit hebben en aan hen kunnen verpachten. Ook reguliere boeren die willen omschakelen kunnen goed gebruik maken van natuurgronden

Ontginning van de kansen
Op 22 april jl. was er een eerste gezamenlijke verkenning van de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen een aantal natuurbeherende organisaties en (vertegenwoordigers van) biologische en omschakelende boeren en tuinders in Noord-Holland. Boerderij De Achtervennen van Sjaak Hoogendoorn, behalve biologisch boer ook voorzitter van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken, was de toepasselijke locatie. De ontmoeting had bovendien plaats in het hart van de ‘Zaaiweek van Heerlijk Noord-Holland’, onderdeel van noordhollandsegrond - de biologische landbouwcampagne van de Provincie.

Kansen in kaart
Bij de ontmoeting vertegenwoordigde natuurorganisaties waren het Hoogheemraadschap, Landschap Noord-Holland, het Goois Natuurreservaat, Amsterdam Tuinen van West en Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer (RAUM). Na afloop van de geanimeerde uitwisseling over de wederzijdse belangen werden kansrijke gebieden voor samenwerking letterlijk ‘in kaart gebracht’ (zie foto). Alle natuurorganisaties zagen wel kansen.

Zo gaf Mirjam Brouwer van RAUM aan concrete mogelijkheden te zien in de nieuw in te richten recreatiegebieden De Buitenlanden nabij Beverwijk: "Voor dit nieuwe recreatiegebied maken we momenteel inrichtingsplannen. Biologische landbouw kan daarin worden meegenomen. Vlak naast dit gebied werken al biologische boeren en zijn veehouders aan het omschakelen naar biologische landbouw”. “Dan is de match hopelijk gauw gemaakt" was de reactie van Maria van Boxtel, projectleider Biologisch Ondernemen Noord-Holland.

De komende weken gaat het team van Biologisch Ondernemen Noord-Holland na in welke van de op de kaart aangetekende gebieden daadwerkelijk een samenwerking kan worden gerealiseerd. De resultaten van die inventarisatie worden op 21 mei a.s. met betrokkenen gedeeld , tijdens het werkbezoek van gedeputeerde Jaap Bond aan het bedrijf van melkveehouder Piet Kaatee in Heiloo. Een groot deel van het land van Kaatee is in pacht van Natuurmonumenten; de samenwerking stelde Kaatee in staat dusdanig te extensiveren dat hij om kon schakelen naar ‘de biologische tak’.

Meer grond voor samenwerking
Grondeigenaren die mogelijkheden zien voor biologisch beheer op hun (natuur)gronden of die een biologische boer als pachter zoeken, kunnen contact opnemen met Maria van Boxtel, Biologisch Ondernemen Noord-Holland, telefoon 06 - 53 59 31 88 (zie ook: www.biologischondernemen.nl). Informatie over het hoe, wat en waarom van de biologische landbouwcampagne van Noord-Holland is te vinden op: www.noordhollandsegrond.nl
Provincie:
Tag(s):