dinsdag, 11. mei 2010 - 20:39

Provincie vindt noordelijke tracé gasleiding Norg-Sappemeer ongeschikt

Groningen

De provincie Groningen dient een zienswijze in over de aanleg van een aardgasleiding tussen de gasopslag Norg en de ringleiding bij de overslag Sappemeer.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil deze leiding, samen met een leiding voor aardgascondensaat naar Noordbroek, aanleggen om in tijden van grote vraag naar gas voldoende te kunnen leveren aan het transportnetwerk van de Gasunie.

Het rijk, dat bevoegd gezag is bij het verstrekken van de vergunning, stelt twee tracés voor. De provincie vindt het noordelijke tracé ongeschikt, omdat het te veel negatieve effecten voor natuur en landschap heeft. Het zuidelijke tracé moet volgens de provincie nog nader bekeken en aangepast worden.
Provincie:
Tag(s):