dinsdag, 1. juni 2010 - 21:25

Provincie wil bedrijventerreinen revitaliseren

Groningen

De provincie Groningen investeert de komende jaren in de revitalisering van verouderde bedrijventerreinen. Hiervoor is 9,2 miljoen euro beschikbaar. Dat staat in het provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen (2010 - 2013) dat Gedeputeerde Staten vandaag hebben vastgesteld.

Het gaat om elf terreinen waar in overleg met de gemeenten voor gekozen is. De gemeenten voeren de herstructurering uit, in samenwerking met de provincie en het bedrijfsleven. In totaal is voor het herstructureringsplan een investering nodig van ca. 60 tot 80 miljoen euro.

Het plan is onderdeel van het provinciale beleid zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte en te zorgen voor voldoende hoogwaardige bedrijventerreinen.
Provincie:
Tag(s):