dinsdag, 16. maart 2010 - 18:14

Provincie wil hogere boetes voor milieu overtredingen

Maastricht

In een brief aan de minister van Justitie pleit de Provincie Limburg voor de verhoging van een minimum bedrag van 1000 euro voor milieu overtredingen. Eind 2009 diende het CDA van de Provinciale Staten een motie in waarin zij Gedeputeerde Staten vroegen deze problematiek bij de minister onder de aandacht te brengen.

De boetes voor het dumpen van afval in het buitengebied zijn relatief laag en daar moet snel verandering in komen. De Provincie stelt in de brief aan de minister van Justitie voor een minimale boete van 1000 euro die steeds hoger wordt naar de ernst van de storting. Bovendien pleit de Provincie voor een ‘lik op stuk beleid’ bij deze zaken waarbij de overtreder vrijwel meteen een boete krijgt. Het opmaken van vaak tijdrovende processen-verbaal kunnen dan achterwege blijven. Bovendien wil de Provincie en andere handhavingsdiensten onderzoeken op welke wijze het toezicht in het buitengebied kan worden versterkt om de pakkans te vergroten.
Provincie:
Tag(s):