dinsdag, 21. september 2010 - 13:36

PvdA maakt zich zorgen om Rotterdamse inburgeraars

Rotterdam

Onlangs maakte het demissionaire kabinet bekend dat zij komend jaar 100 miljoen wil bezuinigen op de inburgering. De PvdA Rotterdam vreest dat dit voornemen desastreuze gevolgen zal hebben voor Rotterdamse inburgeraars.

“De PvdA vindt dat het beheersen van de Nederlandse taal cruciaal is voor het kunnen meedoen in de samenleving,” zegt PvdA-raadslid Tunahan Kuzu. Vandaar dat de PvdA vandaag schriftelijke vragen aan het college stelt over de bezuinigingen. “Wij willen weten of het college van de aangekondigde bezuinigingen op de hoogte is en of het college inziet dat deze bezuinigingen gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de inburgeringcursussen.”

In het coalitieakkoord is in Rotterdam gekozen voor de invoering van een eigen bijdrage voor de inburgering, met een mogelijke teruggaaf indien de cursus met goed resultaat wordt afgerond. De PvdA wil dat het college duidelijkheid geeft over de hoogte van de eigen bijdrage. “Wij hopen dat het college de Rotterdamse minima vrijstelling geeft voor de eigen bijdrage,” zegt Kuzu. “Het lijkt mij uitermate onredelijk om mensen te vragen om verplicht in te burgeren en vervolgens een factuur sturen van duizenden euro’s. Hopelijk ziet het college dit ook in en gaat het college stappen ondernemen richting het Rijk.”
Provincie:
Tag(s):