woensdag, 17. maart 2010 - 13:43

Q-koorts besmetting bij grote Limburgse geitenhouderij

Siebengewald

In Siebengewald, in de gemeente Bergen in Limburg, is een melkgeitenbedrijf besmet verklaard met Q-koorts. ‘Het gaat om een bedrijf met ca 3.900 melkgeiten’, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) woensdagmiddag.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het ministerie van LNV plaatst een waarschuwingsbord bij het bedrijf in Siebengewald.

Q-koorts
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste besmettingen komen door het inademen van lucht waar de bacterie inzit. De bacterie komt vooral in de lucht als besmette geiten of schapen lammeren.

Ruimen en andere maatregelen
Omdat de Q-koorts-bacterie vooral vrijkomt tijdens het lammeren van besmette melkgeiten en melkschapen wil de overheid voorkomen dat er opnieuw grote hoeveelheden bacteriën vrijkomen. Daarom worden de drachtige dieren op de besmette bedrijven geruimd.

De dieren worden op het bedrijf gedood. Dat gebeurt op een voor de dieren en voor de ongeboren vrucht (de foetus) zo vriendelijk mogelijke manier. De gedode dieren worden afgevoerd naar een destructiebedrijf.

Behalve het ruimen zijn er ook andere maatregelen genomen. Het gaat onder andere om een grootschalige vaccinatiecampagne, een fokverbod, een uitbreidingsverbod, vervoersbeperkingen en mest- en hygiënemaatregelen. Daarnaast mogen veehouders van besmette bedrijven geen bezoekers ontvangen in hun stallen. Alleen mensen die vanwege hun beroep op het bedrijf langskomen, mogen in stallen van besmette bedrijven komen.

Omwonenden
De ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben aan alle mensen in een straal van 5 kilometer rond het bedrijf in Siebengewald, een informatiebrief gestuurd. Dit zijn de bewoners van (een deel van) de gemeente Bergen.

In de brief wordt uitgelegd wat Q-koorts is en welke maatregelen er worden genomen. Ook wordt omwonenden in deze brief geadviseerd om zich bij de huisarts te melden als zich ziekteverschijnselen van Q-koorts, zoals koorts met hoofdpijn of hoesten, voordoen.

Hartklepafwijking
Dit geldt vooral voor mensen met een hartklepafwijking, voor mensen die een hartoperatie hebben ondergaan, voor mensen met een afweerstoornis en voor zwangere vrouwen.
Provincie:
Tag(s):