donderdag, 25. februari 2010 - 18:43

Q-koorts op kinderboerderij in Brunssum

Brunssum

Bij een steekproef door de Voedsel en Waren Autoriteit (ministerie van VWS) is op de kinderboerderij in het Schutterspark (Brunssum) Q-koorts geconstateerd. Als gevolg daarvan heeft de gemeente Brunssum besloten om de drachtige geiten op de kinderboerderij te testen op de aanwezigheid van de ziekte. In afwachting van de testresultaten is de kinderboerderij de komende dagen gesloten.

Bij eventuele positieve testresultaten zal tot ruiming van de betreffende dieren worden overgegaan. Om het risico op besmetting voor bezoekers en medewerkers te beperken, hanteert de kinderboerderij in het Schutterspark reeds enige tijd preventieve veiligheidsmaatregelen. Zo worden drachtige dieren en lammeren in quarantaine gehouden zodat ze niet in contact met bezoekers kunnen komen. Voor medewerkers gelden verscherpte hygiëneprotocollen. Ook zijn de geiten en schapen eind vorig jaar reeds tweemaal gevaccineerd, conform de landelijke richtlijnen.

De GGD Zuid-Limburg benadrukt dat bezoekers en medewerkers van de kinderboerderij Schutterspark géén verhoogd besmettingsrisico lopen of hebben gelopen. Er zijn geen aanwijzingen dat er vanuit de kinderboerderij mensen besmet zijn geraakt. De aanvullende maatregelen die nu door de gemeente worden genomen, worden als afdoende beoordeeld.
Provincie:
Tag(s):