donderdag, 29. juli 2010 - 17:23

Recente sluiting sluipwegen van en naar DOW

Terneuzen

De sluiting van de sluipwegen van en naar Dow hebben geleid tot grote filevorming in de spitsuren aldus raadslid Giel van Boom.

" Het verkeer staat vast op de N62 vanaf het viaduct Hoekseweg tot rotonde en van rotonde tot brug Sluiskil en stoplichten Hoek. Tevens loopt het verkeer rond de sluizen vast. Niet alleen geeft deze situatie veel onnodige luchtvervuiling, ook resulteert dit in een verdubbeling van de reistijden (voor Dow en contractorfirma`s ongeveer 200.000 extra reis uren per jaar). Tevens komt de veiligheid van deze verkeersdeelnemers in het geding, daar hulpverleningsdiensten in deze spitsuren niet ter plekke kunnen komen.

De reden van bovenstaande afsluiting is o.a. de overeenkomst tussen milieuorganisaties en overheden over o.a. de bouw van opslagsilo`s (tot haast in het water van de Braakman), tegen een aanzienlijke afkoopsom. Het Braakmangebied werd voor miljoenen euro`s drassig gemaakt voor de vogels. Achtergrond was het welzijn van deze vogels. Wil hier echter het volgende over opmerken : enkele jaren geleden werd een goed toegankelijk 50 jaar oud bos in de Braakman, mede door milieuorganisaties, gekapt. De hierin levende vogels werden hierdoor genoodzaakt uit te wijken naar elders, o.a. de Hedwigepolder.

De bedoeling is dat deze polder mogelijk ook onder water gezet wordt, zodat deze vogels dan weer moeten verkassen, waarschijnlijk naar de zeedijken (achter hekken?). Hier kunnen ze dan rustig broeden om dan gedurende de trek naar het zuiden door ongeveer 715.000 particuliere- / professionele vangin-stallaties gevangen en opgegeten te worden !

De huidige situatie in het nu, door hekken met hangsloten afgesloten Braakmangebied, is, dat dit slechts toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Autoverkeer tot dit gebied wordt ontmoedigd, daar er niet voorzien is in parkeerplaatsen om deze bezoekers ook de kans te geven te laten zien wat er met de miljoenen euro's gedaan is, aldus raadslid Giel van Boom.

In overleg met alle betrokken wegbeheerders, waaronder ook DOW, is de afsluiting goed overwogen. Op korte termijn zal de Gemeente dit niet heroverwegen.

Tegen de sluiting hebben belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Slechts bij enkele landbouwers en loonbedrijven is dit gegrond verklaard. Zij hebben een transponder gekregen om gebruik te maken van de calamiteitenroute. Voor het overige gemotoriseerd verkeer blijft de route gesloten.

Gezien alle verkeerstellingen, verkeerprognoses en huidig gebruik, is een rotonde een goede oplossing die meer dan voldoende capaciteit heeft om Terneuzen op een goede manier te ontsluiten.

Gezien de afspraken met alle wegbeheerders zal de route alleen voor calamiteiten worden opengesteld.

Indien maatregelen noodzakelijk zijn om de doorstroming te verbeteren zal de Gemeente desbetreffende wegbeheerders vragen tot actie over te gaan.
Provincie:
Tag(s):