dinsdag, 17. augustus 2010 - 16:48

Reconstructie kruispunt N234/Koningsweg in Soest

Soest

Tussen 2006 en 2008 heeft de provincie Utrecht zeven samenhangende wegaanpassingen uitgevoerd op de N234 tussen Maartensdijk en Soest. Met als doel de doorstroming, de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid op het hele traject te verbeteren.

De achtste en laatste aanpassing op het traject betreft de reconstructie van de aansluiting N234/Koningsweg in Soest. Aannemer MNO-Vervat start met de voorbereidende werkzaamheden in de week van 23 augustus 2010. 'Eind 2010 is de reconstructie gereed', meldt de provincie.

Aanpassingen
Op het kruispunt van de N234 met de Koningsweg komen duurzaam veilige verkeerslichten met een plateau als snelheidsremmer. Verder krijgt de N234 een nieuwe laag asfalt tussen de kruising met de Amsterdamsestraatweg (N221) en de Wieksloterweg. Deze wordt voorzien van nieuwe, aangepaste markering. Aan de kanten van de weg komen grasbetonstenen zodat er geen sprake meer is van een onverharde berm.

Ook op de Koningweg vindt een aantal aanpassingen plaats. Het fietspad wordt iets verlegd en de weg iets verbreed waardoor er ruimte is voor een nieuwe opstelstrook. Omdat de N234 wat breder wordt, moet ook de duiker onder het kruispunt worden verlengd.

Deze duiker is een vierkante koker die zorgt voor het transport van het water van de Praamgracht. Tenslotte wordt ook de bestaande verlichting langs de weg vervangen door dynamische verlichting die zich aanpast aan het tijdstip van de dag (licht of donker), de weersomstandigheden en de hoeveelheid verkeer.

Werkzaamheden, planning en wegafsluiting
In de week van 23 augustus begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden. Nabij het kruispunt wordt een aantal bomen gekapt om ruimte te krijgen voor de wegaanpassingen. Voor deze werkzaamheden zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk.

De verkeersmaatregelen omvatten een halve rijbaanafzetting, zodat het verkeer om en om langs het werk kan rijden. Deze afzettting wordt toegepast vanaf 23 tot 27 augustus tussen 20:00 uur 's avonds en 06:00 uur de volgende ochtend. Bij het neerhalen van de bomen wordt het verkeer periodiek gedurende een korte periode stilgelegd.

Vervolgens vinden er werkzaamheden plaats naast de rijbanen en moeten er kabels en leidingen worden verlegd. Deze voorbereidende werkzaamheden duren tot half september en zullen weinig hinder geven voor het verkeer. Omwille van de verkeersveiligheid en de veiligheid van de wegwerkers wordt tijdelijk een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingesteld.

Vanaf half september is de aannemer bezig met werkzaamheden aan de weg zelf. Hiervoor moet de weg vanaf half september gedurende acht weken worden afgesloten op werkdagen tussen 20:00 uur 's avonds en 06:00 uur de volgende ochtend. Overdag en op vrijdag, zaterdag en zondag is de weg open voor verkeer, met uitzondering van één weekend waarop er een afsluiting zal zijn vanaf vrijdagavond 20:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur.
Provincie:
Tag(s):