dinsdag, 12. oktober 2010 - 21:33

Recreëren rond de Runde bij Emmercompascuum

Emmercompascuum

Het college van GS van de provincie Drenthe heeft 675.000 euro –deels europese- subsidie toegezegd aan de gemeente Emmen. Hiermee wordt het mogelijk om de werkzaamheden voor het herstel en de verdere doorkoppeling van het veenriviertje de Runde te starten.

De provincie heeft besloten om dit project een hoge prioriteit te geven en geld beschikbaar te stellen voor uitvoering. Ter hoogte van de recreatieplas en het zwembad in Emmer-Compascuum wordt het riviertje ingepast in een ruime groenzone, die gebruikt kan worden als recreatief gebied.

Gedeputeerde Munniksma: “De herontwikkeling van de Runde draagt bij aan een vitaal platteland in Zuidoost Drenthe, met veel mogelijkheden voor recreatie. Met de uitvoering van deze werkzaamheden worden de nog ontbrekende schakels in het tracé van de Runde gerealiseerd. Zowel voor het watersysteem als voor de leefomgeving in de dorpen is het van belang om hier nu prioriteit aan te geven.”

Dit onderdeel van het herstel van de Runde zal een oppervlakte beslaan van 4 tot 5 hectare. De Runde met haar oevers krijgt zoveel mogelijk een ‘natuurlijk’ karakter en sluit aan bij het reeds gerealiseerde gedeelte ten zuiden van Emmer-Compascuum. Daarmee ontstaat ook een aantrekkelijk leefklimaat voor allerlei soorten planten en dieren, die gebonden zijn aan natte milieus. Ter hoogte van zowel de recreatievijver als de woonbebouwing worden wandelroutes en zit- en speelplekken gerealiseerd. Daardoor wordt gelijktijdig een aantrekkelijk uitloopgebied voor de inwoners van Emmer-Compascuum gerealiseerd..

De herontwikkeling moet resulteren in een veerkrachtig, natuurlijk watersysteem en een aantrekkelijker leefomgeving. Naast de provincies Drenthe en Groningen zijn bovendien de gemeente Emmen en Vlagtwedde, waterschappen Hunze en Aa’s, Velt en Vecht en Staatsbosbeheer betrokken als uitvoerende partijen en beheerders. Dit als onderdeel van het plan van “Bargerveen tot Dollard tou”.
Provincie:
Tag(s):