vrijdag, 19. maart 2010 - 13:46

Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied

Amsterdam

De gemeenteraden van Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad zijn akkoord gegaan met de vaststelling van een regionale havenverordening voor het Noordzeekanaalgebied. Dit heeft de gemeente Amsterdam vrijdag bekendgemaakt.

Dat betekent dat er nu in alle havens aan het Noordzeekanaal dezelfde regels gelden voor de zee- en beroepsvaart. Dat geeft duidelijkheid voor de gebruikers van de haven en vergroot de veiligheid. Daarnaast moet de ontwikkeling van één loket voor aanvraag van vergunning en ontheffing voor havenzaken leiden tot administratieve lastenvermindering, eenduidige dienstverlening, toezicht en handhaving.

Er wordt naar gestreefd dat dit loket bij Haven Amsterdam per 1 mei 2010 operationeel is. Freek Ossel, voorzitter van het Centraal Nautisch Beheer, noemt de ontwikkeling naar één loket een verrijking voor de regio: “Zo wordt het havengebied nationaal en internationaal aantrekkelijker en de concurrentiekracht versterkt.”

Tot dit moment hadden afgemeerde schepen in iedere havengemeente te maken met andere kaders en regels op het gebied van milieu, orde en veiligheid. Daar is nu een einde aan gekomen. In opdracht van de vier gemeenten heeft het bestuur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB), een samenwerkingverband van de havengemeenten, een havenverordening opgesteld die nu in het hele Noordzeekanaalgebied geldt.

Daarnaast zullen per 1 mei 2010 alle aanvragen voor ontheffingen en vergunningen in het kader van de havenverordening in één loket worden afgehandeld; uitvoering wordt gedaan door Haven Amsterdam.

De gemeenten streven ernaar in 2010 de administratieve lasten voor zowel de klant als de gemeenten omlaag te brengen. De regionale havenverordening wordt doorontwikkeld tot een regionale haven beheersverordening met meer verantwoordelijkheid en een meldingsplicht voor de gebruiker van de haven. In 2010 worden ook nadere afspraken gemaakt over samenwerking in het toezicht en de handhaving in de havens.
Provincie:
Tag(s):