woensdag, 20. januari 2010 - 10:39

Registraties bedrijfswagens over 2009 vertonen flinke daling

Amsterdam

In 2009 zijn er gemiddeld een derde minder bedrijfswagens verkocht. Zowel de verkopen van bedrijfswagens als bestelwagens laten dezelfde tendens zien.

De verwachtingen voor 2009 waren laag gespannen en dat was niet zonder reden. De slechte economische situatie had stevige invloed op de markt in 2009.

In totaal werden in 2009 12.922 bedrijfswagens (zwaarder dan 3,5 ton) geregistreerd, dat is 33,7 procent minder ten opzichte van 2008 (19.483 stuks). De bestelwagenmarkt kreeg het nog zwaarder te verduren en laat een daling van 39,4 procent zien in 2009 ten opzichte van 2008. In totaal zijn er 51.286 bestelwagens (lichter dan 3,5 ton) op kenteken gezet, in 2008 waren dat er 84.656. Dat blijkt uit de gegevens van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

De registratie van zware bedrijfswagens met een gewicht van meer dan 6 ton laat zich verder uitsplitsen in trucks, bussen en speciale voertuigen (brandweerwagens, reinigingsvoertuigen, kraan- en takelwagens). De registraties in 2009 zijn over deze segmenten als volgt: Trucks (10.701 stuks, daling van 37,5% t.o.v. 2008), bussen (1.088 stuks, daling van 3,5% t.o.v. 2008), speciale voertuigen (1.120 stuks, daling van 3,6% t.o.v. 2008).

In 2010 verwachten BOVAG en RAI Vereniging dat de markt zal stabiliseren, maar de registraties zullen nog niet zo toenemen als de jaren hiervoor. Het economisch klimaat is nog niet optimaal en investeringen worden nog uitgesteld. Daarbij is het bedrijfswagenpark relatief jong in Nederland, wat betekent dat men niet snel tot vervanging hoeft over te gaan.
Categorie:
Tag(s):