dinsdag, 16. februari 2010 - 19:37

Reinigingsmedewerkers staken

Amsterdam

Gemeenteambtenaren van de Amsterdamse reinigingsdiensten houden woensdag 17 februari een werkonderbreking van 24 uur voor een betere cao. De medewerkers van de reinigingsdiensten sluiten zich daarmee aan bij de vele andere ambtenaren in Nederland die de afgelopen week of de komende weken actievoeren voor werkzekerheid en koopkrachtbehoud.

De werkgeversdelegaties van provincies en gemeenten zijn niet bereid om ambtenaren werkzekerheid en koopkrachtbehoud te bieden. In april hebben vakbonden, werkgevers en het kabinet echter afspraken gemaakt over maatregelen om Nederland door de economische crisis te loodsen. De belangrijkste afspraken uit dat akkoord waren: werkzekerheid en koopkrachtbehoud voor alle werknemers in Nederland.

Heel veel werkgevers houden zich aan die afspraken, maar voor de medewerkers van gemeenten en provincies lijken ze niet op te gaan. De werkgevers houden voor ambtenaren vast aan de nullijn. Het argument? Gemeenten en provincies zouden geen geld hebben voor een structurele loonsverhoging voor ambtenaren.

Onzin, zeggen de vakbonden. Ambtenaren hebben recht om op dezelfde manier behandeld te worden als de rest van Nederland. Bovendien hebben gemeenten en provincies wel geld. Want de inkomsten van de lagere overheden zijn in 2009 flink gestegen door een toename van de inkomsten uit lokale lasten. Ook in 2010 en 2011 blijven de inkomsten stijgen. Bovendien hebben veel gemeenten en provincies in hun begrotingen van 2009 en 2010 al rekening met loonstijgingen van minimaal 2 procent. De ruimte voor koopkrachtbehoud is er dus gewoon!
Provincie:
Tag(s):