woensdag, 13. januari 2010 - 21:03

Reizigers kunnen kindersekstoerisme melden

Utrecht

Nederlanders die op vakantie vermoeden dat andere Nederlandse toeristen zich schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen, kunnen dat melden bij politie en justitie. Minister Hirsch Ballin heeft op de vakantiebeurs in Utrecht het startsein voor de bewustwordingscampagne kindersekstoerisme gegeven.

De Nederlandse overheid start deze campagne, zodat Nederlanders die op vakantie gaan weten dat seksueel misbruik van kinderen strafbaar is in Nederland, ook als het misbruik in het buitenland plaatsvindt. Vanaf woensdag krijgen op Schiphol reizigers naar Brazilië en Thailand gedurende zes weken - bij wijze van proef — een gadget overhandigd om hen op de campagne te attenderen.

Daarnaast wordt informatiemateriaal verspreid onder reisleiders en andere professionals uit de reissector om hen te attenderen op kindersekstoerisme en hen te stimuleren om dat aan te geven als ze op de hoogte zijn van dergelijke praktijken.
Provincie:
Tag(s):