maandag, 12. april 2010 - 13:56

Remkes commissaris van de Koningin Noord-Holland

Haarlem

'Provinciale Staten hebben maandag in een besloten vergadering het besluit genomen de heer J.W. Remkes uit Groningen bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Bijleveld, aan te bevelen als nieuwe commissaris van de Koningin in Noord-Holland als opvolger van de heer H.C.J.L. Borghouts', meldt de provincie Noord-Holland maandag.

De heer Remkes (1951, Zuidbroek/Gr.) is sinds 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Daarvoor was hij minister van BZK in de kabinetten Balkenende I, II, III (2002-2007). De heer Remkes heeft verder ervaring als staatssecretaris en lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Groningen.

Provinciale Staten hebben op voordracht van de vertrouwenscommissie het vertrouwen in de heer Remkes uitgesproken. Zij verwachten in hem een uitstekende commissaris van de Koningin te hebben gevonden die de belangen van de provincie Noord-Holland en haar inwoners goed kan behartigen.

Met zijn brede ervaring op zowel politiek als bestuurlijk gebied denken Provinciale Staten met de heer Remkes een betrouwbare bruggenbouwer voorgedragen te hebben. Een persoon die weet wat er speelt en mensen weet te binden en te stimuleren. Bovendien zien Provinciale Staten in hem een daadkrachtige en alerte voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.
Provincie:
Tag(s):