donderdag, 29. april 2010 - 15:38

Remkes nieuwe commissaris van de Koningin Noord-Holland

Haarlem

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer Johan Remkes voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland.

De heer Remkes is 58 jaar en lid van de VVD. Hij is sinds eind 2006 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en was dat ook van 1993 tot 1998. Van 1998 tot 2002 was Remkes staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van 2002 tot 2007 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Johan Remkes zal zijn huidige termijn als Kamerlid afmaken. De benoeming gaat in op 1 juli 2010.
Provincie:
Tag(s):