dinsdag, 9. februari 2010 - 13:49

Rijk en grote steden helpen dreigend dakloze

Den Haag

Het Rijk en de G4 gaan samenwerken om te voorkomen dat mensen dakloos worden. 'Het gaat om kwetsbare mensen die vaak door een complex aan problemen zoals verslaving, schulden, en werkloosheid, op straat terecht dreigen te komen', meldt het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dinsdagmiddag.

Zij moeten door een zorgvuldige, individuele aanpak en een goede samenwerking van overheidsinstellingen en zorgaanbieders gesteund en geholpen worden.

Dat hebben het Rijk en de G4 dinsdag afgesproken met de ondertekening van de Intentieverklaring inzake de tweede fase van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang. Dit is een voortzetting van de succesvolle eerste fase van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang waarbij in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht sinds 2006 bij elkaar 9.800 dak- en thuislozen van straat zijn gehaald.

Deze eerste fase heeft een trendbreuk gerealiseerd waardoor de hardnekkige dakloosheid in de grote steden grotendeels is opgelost, zo stellen Rijk en gemeenten. Zij willen in de tweede fase een stap verder gaan en voorkomen dat mensen nog op straat belanden.

Behalve op dreigend daklozen richt deze fase zich op de beperkte groep mensen die nog steeds op straat leeft en mensen die nu in de opvang en detentie verblijven. Daarbij is de opzet hen in een persoonlijke aanpak niet alleen te helpen bij ‘wonen, werk en inkomen’, maar ook bij het vinden van een dagbesteding, zingeving en het vormen van een sociaal netwerk. De tweede fase van het Plan van Aanpak loopt door tot februari 2014.

De Intentieverklaring werd op 9 februari 2010 namens de minister voor Jeugd en Gezin, de minister voor Wonen, Werk en Integratie, de staatssecretaris van Justitie en de staatssecretaris van Sociale Zaken ondertekend door staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de G4 tekenden wethouders M.H. Vos van Amsterdam, H.P.G. van Alphen van Den Haag, J. Kriens van Rotterdam en P. van der Sluijs van Utrecht.

Bij de ondertekening waren ook staatssecretaris Albayrak (justitie) en Klijnsma (sociale zaken) aanwezig.
Provincie:
Tag(s):