woensdag, 27. januari 2010 - 16:30

Rijksrecherche onderzoekt aanbesteding pepperspray

Den Haag

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft het Openbaar Ministerie gevraagd of de Rijksrecherche kan onderzoeken of er steekpenningen zijn betaald aan een Nederlandse politiemedewerker die vanaf 2000 vanuit het politiekorps Rotterdam-Rijnmond betrokken was bij de aanbesteding van pepperspray voor de Nederlandse politie door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Volgens een aanklacht van Justitie in de Verenigde Staten tegen een functionaris bij een Amerikaans bedrijf zou daar sprake van zijn.
De Rijksrecherche is inmiddels een oriënterend onderzoek gestart. Om te beginnen vraagt het OM informatie over de zaak aan de Amerikaanse justitiële autoriteiten.

Afgelopen zaterdag (23 januari) hoorden het Ministerie van BZK en het KLPD voor het eerst over de strafzaak in de V.S. Daarop is in de archieven gekeken hoe destijds (2000 - 2002) de gang van zaken was rond de aanbesteding en aanschaf van pepperspray. De resultaten van dit (nog lopende) archiefonderzoek zijn beschikbaar voor de Rijksrecherche.
Provincie:
Tag(s):