woensdag, 30. juni 2010 - 17:06

Rijkswaterstaat: Voldoende rivierwater om aan watervraag te voldoen

Den Haag

Door het warme en droge weer is de watervraag, met name vanuit de landbouw, toegenomen. De afvoeren van Rijn en Maas zijn nog ruim voldoende om aan de watervraag te voldoen. Rijkswaterstaat verwacht dat dit de komende weken, ook bij droog weer, zo zal blijven.

Nederland maakt een periode van warm en droog weer mee. Hierdoor neemt de verdamping toe. Om het vochtgehalte in de bovenlaag van de bodem op peil te houden, bijvoorbeeld door beregening, is wateraanvoer nodig. Waar mogelijk wordt hiervoor rivierwater of water uit het IJsselmeer gebruikt. Ondanks het warme en droge weer is daarvan nog ruim voldoende beschikbaar.

Wel is de waterstand in de Veluwerandmeren lager geworden dan het streefpeil van NAP -0,05 meter. Vanuit het Markermeer wordt daarom water vanuit het Markermeer naar de Veluwerandmeren geleid om deze meren weer op het gewenste niveau te krijgen. Op het Julianakanaal langs de Maas wordt het schutten van schepen op een waterbesparende manier uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):