donderdag, 1. juli 2010 - 16:23

RIVM:Matige smog door ozon verwacht

Bilthoven

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht vrijdag 2 juli 2010 en zaterdag 3 juli 2010 matige smog door ozon. Dit heeft het RIVM donderdag laten weten.

De drempel van matige smog door ozon van 180 microgram per kubieke meter wordt op beide dagen vermoedelijk aan het einde van de middag of in het begin van de avond in overschreden. Op vrijdag worden de maximum concentraties rond het IJsselmeer verwacht en op zaterdag in het zuidoosten van Nederland.

Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon microgram per kubieke meter. Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Kinderen en mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen het beste zoveel mogelijk binnen blijven.

Smogverwachting voor de komende dagen
Het RIVM verwacht tot en met zaterdag 3 juli smog door ozon. Op zaterdag is er kans op een regen- of onweersbui. De wind zal vervolgens naar het westen draaien en zorgen voor de aanvoer van schone lucht. De kans op smog is daarna verdwenen.

Gezondheidseffecten en risicogroepen
Smog door ozon kan vooral bij kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen en mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht tot gezondheidsklachten leiden. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.

Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon
Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht.

De vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen
Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.
Provincie:
Tag(s):