dinsdag, 6. april 2010 - 21:50

Roelof van Echten College test dyslectische kinderen al op basisschool

Hoogeveen

Het Onderwijs Service Centrum van het Roelof van Echten College heeft leerlingen van groep 7 en 8 uit het verzorgingsgebied van het Samenwerkingsverband basisonderwijs Zuidwest-Drenthe getest op dyslexie. Leerlingen met dyslexie kunnen daardoor vanaf het begin van hun leerloopbaan in het voortgezet onderwijs gebruik maken van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten.

“Vaak bestaan in het basisonderwijs al wel vermoedens van dyslexie, maar heeft men daar niet de middelen om het zelf te onderzoeken”, vertelt Clemens Prinssen, orthopedagoog van het Onderwijs Service Centrum (OSC) van het Roelof van Echten College. “Het gevolg is dat een leerling dan in de brugklas nog allerlei onderzoeken moet ondergaan, voordat hij de dyslexieverklaring en de juiste ondersteuning krijgt. En dat in een periode waarin er al zoveel verandert voor de leerling.”

Het gevolg is een hoop onnodige frustraties. “Op het Roelof van Echten College hebben we een scala aan hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie. Maar zonder die verklaring kunnen we dat die leerling nog niet bieden. Dat levert frustratie op met als gevolg dat schoolresultaten achter kunnen blijven. Dat willen we niet. Door leerlingen al in groep 7 en 8 te testen, kunnen we ze vanaf dag één in het voortgezet onderwijs de ondersteuning bieden waar ze recht op hebben. Die verklaring is natuurlijk ook geldig als ze niet voor onze school kiezen.”

Het testen op dyslexie in groep 7 en 8 is vorig jaar begonnen met een pilot. Op dit moment worden alleen de 30 basisscholen benaderd van SWV 4.02, een samenwerkingsverband van christelijk basisonderwijs in Zuidwest-Drenthe. “Een coördinator inventariseert bij alle scholen bij welke leerlingen dyslexievermoedens bestaan”, legt Prinssen uit. “Vervolgens kijken we of er aanleiding is voor aanvullend onderzoek. Volgt de leerling bijvoorbeeld al enige tijd remedial teaching en heeft de leerling ondanks alle hulp toch nog achterstanden? Ook kijken we of de zorgvraag goed is onderbouwd en besproken in het zorgteam en of het dossier van de leerling compleet is.”

Als de vermoedens voor dyslexie gegrond blijken, wordt aanvullend een individueel onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog uitgevoerd. De uitkomst daarvan is dat een leerling dan wel of niet dyslectisch wordt verklaard. Prinssen: “In de meeste gevallen blijkt dat wel het geval. De basisscholen doen het voorwerk goed. De leerling krijgt dan een dyslexieverklaring die levenslang geldig is. Eenmaal bij ons op school kunnen ze vanaf het begin gebruik maken van alle faciliteiten.”

Een belangrijke vooruitgang voor de dyslectische leerling, weet Prinssen. “Dit jaar kregen we voor het eerst leerlingen op school die al een verklaring in hun bezit hadden, omdat we ze in groep 8 hebben getest. Zij reageren positief. Van onze remedial teachers heb ik gehoord dat het de aansluiting naar het voortgezet onderwijs zichtbaar eenvoudiger maakt. Ook ouders geven aan erg blij te zijn met deze ontwikkeling.”

Het OSC van het Roelof van Echten College bestaat uit een team van deskundigen op het gebied van psychodiagnostisch onderzoek, advisering en begeleiding. De school beschikt onder meer over een eigen psycholoog, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker en psychologisch assistent. Het Roelof van Echten College kan leerlingen met een specifieke hulpvraag op deze manier zoveel mogelijk zorg op maat bieden binnen de eigen schoolmuren. Daarnaast houdt het OSC zich bezig met de ontwikkeling van zorgbeleid op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie, faalangst, ADHD, PDD-NOS, leer- en gedragsproblemen, huiswerk en leerlingenzorg.
Provincie:
Tag(s):