dinsdag, 1. juni 2010 - 21:07

ROOD plaatst hoge drempel bij Harmoniegebouw

Groningen

ROOD, de jong in de SP, protesteerde dinsdag 1 juni tegen de plannen van veel partijen om de basisbeurs af te schaffen door een hoge drempel neer te leggen bij het Harmoniegebouw aan de Oude KijkintJatstraat.

De plannen van PvdA, GroenLinks, D66 en VVD om de basisbeurs te vervangen door een lening beperken volgens de SP-jongeren de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Woordvoerder Daan Brandenbarg: ‘Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat eenderde van de studenten aangeeft dan niet meer te gaan studeren. Onder allochtonen en jongeren uit armere gezinnen is dit percentage nog hoger. Volgens cijfers van de LSVB haakt de helft van de Mbo’ers af als de basisbeurs verdwijnt. Die ontwikkeling moet voorkomen worden.

Voor ROOD is de toegankelijkheid van het onderwijs van het allergrootste belang. Brandenbarg: ‘Ook moet voorkomen worden dat studenten noodgedwongen kiezen voor studierichtingen die banen met de hoogste salarissen opleveren.’
Provincie:
Tag(s):