maandag, 4. januari 2010 - 17:08

ROVL zet in op nul slachtoffers in verkeer

Maastricht

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) zet in op Nul verkeersslachtoffers. Het ROVL durft het aan om met zo’n enorm ambitieus plan het nieuwe jaar te starten, omdat men zich gesteund weet door veel mensen en instanties die er samen alles aan willen doen om die Nuloptie voor Limburg waar te maken.

De eerste zichtbare actie is de Bob-actie tijdens carnaval. Om de aandacht op deze actie te vestigen zijn posters en bierviltjes ontworpen. Nieuw is dat deze campagne in alle Limburgse McDonaldsvestigingen onder de aandacht zal worden gebracht.

Eind 2008 heeft het ROVL het Europees Verkeersveiligheids Charter ondertekend. Hiermee schaart Limburg zich achter de ambitie van de Europese Commissie om vanaf 2011 jaarlijks 25.000 potentiële verkeersslachtoffers te voorkomen.

De ambitie in Limburg gaat echter verder. Het ROVL heeft de Nuloptie geïntroduceerd. Daarbij streeft het ROVL naar een verkeerssysteem waarin nagenoeg geen slachtoffers meer vallen. Door permanente verkeerseducatie, een begrijpelijke infrastructuur, handhaving en technologische invloeden moet deze ambitie door eendrachtige samenwerking te verwezenlijken zijn.
Provincie:
Tag(s):