donderdag, 4. februari 2010 - 19:20

Ruim 2 miljoen euro subsidie voor Nedinsco

Venlo

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) heeft bekendgemaakt dat het rijk 2,1 miljoen euro bijdraagt aan de restauratie van het Nedinsco-complex in Venlo. Samen met de gelden van de provincie staat de teller daarmee op € 3,6 miljoen aan subsidie.

Venlo is al vanaf 2007 intensief in gesprek met de RCE over de herontwikkeling van Nedinsco. Afgelopen september bracht ook Minister Plasterk een bezoek aan het complex. Deze besprekingen hebben uiteindelijk geleid tot de subsidiebeschikking. De rijkssubsidie is bedoeld voor de cascorestauratie van het rijksbeschermde deel van Nedinsco, namelijk de toren, de aanpalende vleugel en de machinehal.

De gemeente Venlo heeft in samenspraak met Venlo-Blerick een restauratieplan ingediend bij de RCE. De totale restauratiekosten zijn begroot op 7,5 miljoen euro. Daarvan neemt het rijk nu 2,1 miljoen voor zijn rekening. Eerder zegde de provincie al 1,5 miljoen toe. De totale investering van Woningstichting Venlo-Blerick bedraagt 20 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):